Garanties

De door ons afgegeven taxatierapporten worden erkend en geaccepteerd door alle Nederlandse financiële instituten, zoals een geldverstrekker. Mocht een hypotheek aanbieder of geldverstrekker om wat voor reden dan ook het taxatierapport toch niet accepteren, dan maken wij voor u kosteloos een nieuw taxatierapport.

Onze taxateurs en makelaars zijn allen gecertificeerd en ingeschreven in het NRVT register.

In ieder taxatierapport treft u een uittreksel aan uit het kadaster inclusief een kadastrale kaart. De kosten hiervan zijn opgenomen in het vaste tarief, er komen dus geen extra onverwachte kosten bij het vaste tarief op.

De taxatierapporten die door ons worden uitgegeven zijn allemaal opgemaakt volgens het standaardmodel 'Taxatierapport Financiering woonruimte', welk is opgesteld door het CHF, NVM, VastgoedPro en VBO. Rapporten die zijn opgemaakt volgens dit standaardmodel worden geaccepteerd door alle Nederlandse geldverstrekkers.

Daarnaast zijn onze taxateurs aangesloten bij het taxatie keurmerk NWWI.